top of page

Våra produkter

GK Serien

Kollektorer i olika storlekar 9, 12, 15 kW.

Dessa är konstruerade så flertalet parallell kopplade sjöväxlare kan appliceras vid större värme/kyl behov.


Ett riktvärde är att kyleffeken är 2/3 delar av ert värmebehov.

Mao 2 delar av energin förses via kollektorn och 1 del av värmepumpen.
Detta för att förstå vikten av en bra kollektor.

bottom of page