top of page

  Sjökollektorer 9 - 15 kW  

20210527_095220-www jpg_edited.jpg
Den självklara energilösningen för dig med vattennära tomt

Enkel installation

Kollektorns kompakta storlek och design gör det enkelt att installera själv eller med hjälp av installatör.

Lätt underhåll

Sågott som underhålls fri. Skulle mot förmodat något hända är det lätt att åtgärda problemet.
En liten markörboj förankrad i kollektorn, markerar att något ligger där, samt då även lätt att hitta.

Prisvärt alternativ

Samma fördelar som bergvärme, med både för och nackdelar.
Nackdel: Ev. en båt kan ankra sönder den.
Fördel: Priset, enkla installationen, ev. påfrysning "automatiska" reparationen m.m.

En miljöprodukt

Den kan ses som en helt ny lösning, vi har dock bara förpackat en beprövade energilösning på ett smart sätt som funnits sedan många år tillbaka i tiden.
Sjövärme på ett mycket smartare sätt. 

Vad är en sjövärmeväxlare

En sjövärmekollektor som förser värmepumpsystem med miljövänlig energi. Den har två huvudsakliga användnings-områden. Det primära området är uppvärmning av hus och varmvatten. Det andra området är nedkylning av hus.
 
Våra sjökollektorer finns i tre storlekar: 9kw, 12kw, och 15kw.

värmeproduktion

Sjövärme utvinner värme ifrån solenergin lagrad i hav och sjöar. Genom att koppla sjökollektorn till en värmepump får den en energikälla att hämta värme ifrån. Till skillnad från traditionella sjövärmesystem är våra formad som en kompakt spole som enkelt läggs ner i vattnet. Tekniken för att utvinna värmen är i stort sett densamma som för bergvärme och markvärme, men våra sjökollektorer läggs i vatten i stället för under marken.

Nedkylning

På varma sommardagar så kan Sjökollektor användas för att kyla luften i en fastighet via ventilation eller kylbaffel. Effekten på Sjökollektorn kan i vissa fall vid denna användning mer än dubblas jämfört med värmeutvinning. Om man har möjlighet att lägga kollektorn på 6 meters djup eller mer, så har man en garanterad kyleffekt utifrån lufttemperatur. Optimalt djup för frikyla varierar, så vid montage av frikylanläggning rekommenderar vi en provmätning.

9 kW

27 750 SEK

Material
 
Diameter  │ höjd

Vikt före gjutning │efter

Betong volym │ vikt 

Dim. effekt  │ max. kap.

Växlande yta

Arbetstryck │ maxtryck

Tryckfall vid 0.6 l/s

Volym köldbärare :

Lyftkraft mediarör :

PE100 - 100%

1900 mm │ 520 mm

69 kg │ 163 kg

 

39 liter │ 94 kg

9 kw  │ 10 kw

23,7 m2

3 bar │ 6 bar

>50 kpa.

100 liter 

101 kg

12 kW

36 000 SEK

Material

Diameter  │ höjd

Vikt före gjutning  │ efter

Betong volym │ vikt 

Dim. effekt  │ max. kap.

Max kyleffekt

Min vattentemp.

Växlande yta

Arbetstryck │ maxtryck

Tryckfall vid 0.6 l/s

Volym köldbärare

Lyftkraft mediarör

Matarrör


PE100 - 100 %

1900 mm │ 580 mm

75 kg │ 178 kg

42 liter │ 105 kg

12 kw  │ 13 kw

11 kw

3,5 °C

31,6 m2

3 bar │ 6 bar

>50 kpa.

130 liter 

128 kg

40 mm

15 kW

43 750 SEK

Material

Diameter  │ höjd

Vikt före gjutning  │ efter

Betong volym │ vikt 

Dim. effekt  │ max. kap.

Max kyleffekt

Min vattentemp.

Växlande yta

Arbetstryck │ maxtryck

Tryckfall vid 0.6 l/s

Volym köldbärare

Lyftkraft mediarör

Matarrör

PE100 - 100 %

1900 mm │ 650 mm

80 kg │ 178 kg

44 liter │ 110 kg

15 kw  │ 16 kw

13 kw

3,5 °C

39,5 m2

3 bar │ 6 bar

>50 kpa.

162 liter 

160 kg

50 mm

Varför välja sjövärmekollektor?

Sänk din
energiförbrukning

75 %

Lägre
installationskostnad

50 %

Lång
livslängd

500 år

© 2019 by AirCool.

bottom of page