top of page

Information

Vanligaste namnet vi känner igen är Bergvärme via borrhål i marken, därtill slangar kopplade till värmepumpen. Men vad gör den och vad är alternativen?

Bergvärme: Hämtar temperatur via borrhålet/grundvattnet via kollektorer (köldbärare) kopplat till värmepumpen som via process där köldmediet förångas och kondenseras och vi får värme.

 

Sjövärme: Funktionen är som bergvärme, dock lägger vi kollektorerna i vattnet som alternativ till "borrhålets" kollektorer. Mao funktionen är snarlik, dock behöver vi inte borra!
Förutsättningen att vi i närhet har hav, sjö, älv, kanal. Eller varför inte en varm gödselhög?

 

Markvärme: Som alternativen ovan, dock kräver längre kollektor med schakt och innebörden med detta.

Bergvärme: Länk

Sjövärme: Länk

Markvärme: Länk
 

Bergvärme

Sjövärme

Markvärme

Enkelt förklarat, vi har paketerat en traditionell sjövärmekollektor till en hanterbar produkt.


Historien:
Första produkten WHCEP Mini installationen gjordes 2014, detta efter flera års utveckling.

Denna produkt är utvecklad därtill i 3 olika storlekar som vi döpt till GK serien med en mängd fördelar.

* Enkel installation.
* Minimalt med dykartid, om ens någon alls.
* Blottar kollektorn på en mindre area.
* Parallellkoppla flertalet om högre kyleffekt behövs.

© 2019 by AirCool.

bottom of page