Sjövärme kollektorer

FÖR HÅLLBARA ENERGILÖSNINGAR

Terratellus Group
Terratellus AB är Generalagent / exklusive återförsäljare av exklusiva vatten/sjö-värmeväxlare.


Produkterna är lämpade för energismarta

installationer till villan eller mindre industri.

Flertalet enheter kan parallell kopplas och större önskad mängd kyleffekt kan nyttjas

 

för mer information

Tel: 070 560 15 15 (Christer)
info@terratellus.se

© 2019 by AirCool.

OM Oss

Vi har varit aktiva inom flertalet energiområden (Biogas, Styr/regler, m.m.), huvudsaken har varit kollektorer där vi varit agent för olika utformningar av kollektorer.
Vi har på senare år fokuserat enkom på sjövärmekollektorer.
Den produkt vi tagit fram till marknaden är unik i sitt slag och vi håller på att utveckla alternativa lösningar och storlekar.

För den egna hushållet som villa ser vi enkelheten med inkoppling till en bergvärmepump.

Vid behov av större värme/kyleffekt samarbetar vi mycket med Rydell & Lembke AB, detta för att säkerhetsställa hela anläggningens drift.
Länk: